De Nalatenschapsjurist is ook mediator

Het verlies van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Dan kunnen emoties hoog oplopen. Wat als u er samen niet uitkomt en er een conflict is? Heel vervelend als dat uw leven gaat beheersen.

De gang naar de rechter is een tijdrovende en kostbare aangelegenheid. Bovendien leidt zo'n uitspraak zelden tot een bevredigende oplossing voor alle betrokkenen.

Gemiddeld kost het afwikkelen van een 'gewone' nalatenschap minstens een jaar. Zijn er conflicten, dan kan het jaren duren voor de afwikkeling is afgerond.

Met nalatenschapsmediation komt u er samen uit en kan de familierelatie behouden blijven.

Met mediation zorgt u zelf voor een oplossing, die dus door partijen gezamenlijk gedragen wordt. De mediator is een onpartijdige bemiddelingsdeskundige en begeleidt u hierbij.

De mediator helpt om op een onpartijdige en neutrale manier onderliggende belangen naar boven te halen en partijen samen te brengen tot een gemeenschappelijk plan.

Door bij conflicten rond een erfenis op een goede en eerlijke manier met elkaar te communiceren, ontstaat meer begrip voor de standpunten van andere familieleden.

Geheimhouding

Voor aanvang van de mediation worden er afspraken gemaakt. Belangrijk onderdeel daarvan is de geheimhoudingsplicht, zodat niets van wat tijdens de mediation wordt besproken naar buiten komt. Zo kan ieder vrij praten en dat geeft ruimte.

 

 

 

 

 

 

 

De Nalatenschapsjurist
KvK 14131475
Tel. 06 - 1221 0921
info@denalatenschapsjurist.nl
 
Bezoekadres:
Wethouder Hillenstraat 12
5913 RT Venlo