Juridisch advies

Vertrouwenspersoon

Als nabestaande kan er behoefte zijn om een vertrouwenspersoon te hebben die u kan bijstaan en u over uw positie kan informeren.

Welke keuzes kunt u in uw geval het beste maken? Wat wordt bedoeld met bepaalde termen in allerlei documenten? Wat betekent het als u onterfd bent of als u een legaat krijgt? En wat houdt de wettelijke verdeling in uw situatie nou precies in.

Testament

Het is zinvol van tijd tot tijd na te gaan of u een testament moet maken of dat u uw bestaande testament moet herzien.

De (fiscale) wetgeving verandert, evenals uw persoonlijke (financiële) omstandigheden en opvattingen. Bijvoorbeeld door samenwoning, huwelijk, geboorte, overlijden of ondernemen.

Heeft u al nagedacht over een voogd of bewindvoerder over (het vermogen van) uw (klein)kinderen? Of de voortzetting van uw bedrijf?

De Nalatenschapsjurist kan samen met u bepalen wat mogelijk en nodig is.

Ook kunt u in uw testament De Nalatenschapsjurist benoemen tot uw professioneel executeur, zodat u erop kunt vertrouwen dat uw nalatenschap vakkundig, neutraal en verzorgd wordt afgewikkeld. Dat geeft rust.

Levensregeling

Voor situaties waarin u niet meer in staat zult zijn zelf te beslissen, kunt u een volmacht of levenstestament maken. U kunt vastleggen wat er in bepaalde situaties moet gebeuren: wie u als bewindvoerder of mentor zou willen, maar ook wensen omtrent uw medische behandeling en levenseinde.

De Nalatenschapsjurist helpt bij uw gedachtebepaling en de juiste formulering.

Bewind, curatele, mentorschap

Als iemand niet (meer) in staat is zijn eigen belangen te behartigen, kan bewind, curatele of mentorschap aan de orde zijn.

De Nalatenschapsjurist kan u informeren en de aanvraag regelen.

Berekening

De Nalatenschapsjurist kan u informeren en berekenen wat in uw geval het gunstigst is.

Als het testament van de overledene open bepalingen bevat, zoals een keuzetestament of de mogelijkheid van een rente-afspraak.

Is de wettelijke verdeling van toepassing en wilt u daarvan afzien om fiscale redenen?
Let op de termijn daarvoor: binnen drie maanden na het overlijden!

Er kan voor u worden berekend wat u aan te betalen erfbelasting kunt verwachten en welke maatregelen u kunt treffen om dat te beïnvloeden. Misschien ligt een schenkingsplan wel in de rede.

Moet u uw vermogen 'opeten' als u in een zorginstelling wordt opgenomen en hoe kunt u dat voorkomen.

 

 

De Nalatenschapsjurist
KvK 14131475
Tel. 06 - 1221 0921
info@denalatenschapsjurist.nl
 
Bezoekadres:
Wethouder Hillenstraat 12
5913 RT Venlo